top of page
מרחבי
עשייה

 

 

 

 

 

אשכולות עבודה, פורומים מקצועיים

קשרים בתוך המגזר ובין המגזרים

פיתוח ידע
ארגוני ומקצועי

 

 

 

 

 

ימי עיון, השתלמויות, קורסים ותוכניות

מעורבות חברתית

 

 

 

 

 

התנדבות יחידים, קבוצות וחברות עסקיות

שבוע ההתנדבות

קשרי עסקים קהילה

 

 

 

 

 

גישור בין המגזר העסקי לתמיכה בפרויקטים חברתיים

מאגר
מידע

 

 

 

 

 

ספר הארגונים

סרטון 
מצגת

 

 

 

 

 

מצגת פעילות 2013

bottom of page